Assessments

Meten is weten. Salomon is er om uw IT beleid te baseren op feiten.
Alleen een compleet en juist beeld van uw IT infrastructuur is een goede basis voor beleid.

Te vaak worden projecten gebaseerd op aannames. Te vaak blijven problemen vaag en worden gebruikersklachten niet serieus genomen. Te vaak worden verbeteringen met ‘trial-and-error’ tot stand gebracht.
Salomon doet technische audits op de volledige infrastructuur. Van storage transacties tot Microsoft licenties. Onze audits geven het volledige beeld om IT beleid te definiëren: de roadmap voor verbetering.

Salomon IT Solutions zorgt voor

 • Volledig inzicht in alle aspecten van uw IT infrastructuur
 • Concrete analyse van problemen op het gebied van
  • Infrastructuur performance
  • Eindgebruikerservaring
  • Licensering van software
  • Cloud migratie en -‘readiness’
 • Ondersteuning van uw IT ‘roadmap’ op basis van feiten
Volgende stap

Roadmap design

Keuzes maken in technologie en organisatie
Salomon helpt haar klanten een roadmap voor verbetering te definiëren. De basis van de roadmap zijn enerzijds de bedrijfsdoelstellingen van de klant en anderzijds de gezamenlijke vastgestelde status quo. Bij het beschrijven van de status quo kunnen onze assessments een duidelijke rol spelen.


De roadmap omvat zowel de langetermijnvisie, als de concrete projecten op korte termijn.
In een goede roadmap gaan technologiekeuzes hand-in-hand met organisatieaanpassingen. Vaak wordt vergeten dat die twee kanten van een succesvolle IT organisatie onderling verbonden zijn. Juist in een tijdperk waarin oplossingen meer-en-meer cloud-gebaseerd zijn, komt het er op aan om verandering te verankeren in het IT team.

Volgende stap

Roadmap management

De roadmap omvat zowel de langetermijnvisie, als de concrete projecten op korte termijn.
Maar wie bewaakt de voortgang van uw organisatie op de ingeslagen weg?
Wie heeft voldoende inzicht in uw organisatie en ook in de keuzes die gemaakt moeten worden?


Salomon heeft een team waarin zowel programma management, als technische diepgang geborgd zijn. Met haar kennis en ervaring committeert Salomon zich aan het slagen van de IT plannen, zonder op de stoel van de IT-leveranciers te gaan zitten. Namens de opdrachtgever bewaken wij de voortgang en garanderen een juiste oplevering van projecten. Daarin werken wij namens de opdrachtgever samen met het interne IT team en met de gekozen leveranciers.

Volgende stap

Ontzorgen

IT service management
Waar de start van IT succes management gebaseerd is op de gedetailleerde feiten die Salomon uit haar audits haalt, is het vervolg gekoppeld aan een borging van ‘meten is weten’ in het IT service management proces.


Salomon helpt haar klanten om de principes van ‘end-to-end’ monitoring en service ‘orchestration’ te integreren in haar IT organisatie. Het IT proces wordt hiermee cyclisch en ‘agile’.


Door concrete en up-to-date informatie kunt u betere beslissingen nemen. De eerste uitgangspunten van onze assessments worden nu op elk moment van de dag beschikbaar. De uitvoering van IT verbeteringen zijn een continu proces. Dat vergt aandacht voor zowel techniek, als voor de mensen en processen in de IT organisatie. Salomon zorgt er voor dat die aandacht er elke dag is.

Neem contact met ons op!